I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness-- Jeremiah 3:3

Sunday, June 30, 2013

SA DIHANG MIHUNGHONG KO SA KALENDARYO ATOL SA AKONG ADLAWNG NATAWHANKarong gabii,

Muhangad ako pag-usab
Mukapyot sa imong mga sidsid, mamasin:
Pabalikon pa ba kaha ko diha sa katapusan mong luna?

Mudagayday pa ba pag-usab
Ang napulo ka tuig nga 
Mihaguros, ni wa gani mananghid?

Dad-on mo pa ba kaha ko didto 
Bisan nalang sa mga pinisik sa kaniadto 
Nga misawom sa kalimot?

Apan para unsa pa
Aduna na man kahay laing tungtungunan
Ang napanday?

Tungtunganang mas halapad pa
Kay sa trayntay-uno ka buok nimong
Mga kinwadradong luna.

Busa sige,
Inig hangad nako kanimo karong gabii,
Palili-a nalang ko sa kinwadrado kong

Kaniadto.