I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness-- Jeremiah 3:3

Wednesday, April 11, 2012

SA SAPA SA PUERTO PRINCESA, PALAWANLunhaw ang bulok
Sa imong lamurok nga aping.
Samtang nanghuyatid pa ang kalibutan,
Miabi-abi na ang mga bukton sa imong
Kalasangan.

Ang hapuhap sa imong tubig
Mao ray akong pangitaon
Inig suong na unya
Sa langob sa mga kwaknit ug
Pag-inusara.

Didto
Sa mga agay-ay
Sa mga lusparong kabatohan
Mahabilin ang akong
Pagkahingangha.

Mupauli ako nga adunahan
Mupanaw ako,
Gabitbit sa tinipik sa imong
Kaanyag.