I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness-- Jeremiah 3:3

Tuesday, July 26, 2011

pag-ayaw: panamilit sa akong pinuy-anan sa bukid sa busay
Mokumpayot pa man gani
Sa lapyahan
Ang mga balod
Inig pamira na
Sa lawod;

Mokuto-kuto bisan
Ang gabawog-bawog
Nga kawayan
Inig pahilayo
Gikan pagyukbo
Sa inahang yuta;

Ako pa kaha
Kon tawgon na unya
Sa laing
Pasilonganan?

Saturday, July 9, 2011

KINUMKUM


Diay kinumkom

Nga mga adlaw

Gutlo--

Akong gilain

Alang kanimo

Hinagpat gikan

Sa katuigan--

Mga daklit

Nga nalunhawan

Sa mga agik-ik

Ug talidhay

Ayawat na lang

Imong makuot-kuot

Kung ugaling

Mudawo na

Ang kalibotan.